Yargıtay'dan kiracıları ilgilendiren emsal karar: Zarardan mülk sahibi sorumlu | Pelerin Kutusu | Bilim Sanat Yazılım Kitap Oyun Teknoloji Gündemi

Yargıtay’dan kiracıları ilgilendiren emsal karar: Zarardan mülk sahibi sorumlu

Akıllara sakinlik veren olayda, apartmanın arka bahçesindeki kayalıklardan kopan kesim, bir daireye ziyan verdi. Oturulamaz hale gelen daireden tahliye olan kiracı, ev sahibinin hakkında başlattığı icra takibiyle sarsıldı. İcra takibine itiraz etti. Bunun üzerine mahkemenin yolunu bu defa ev sahibi tuttu.

Davacı ev sahibi, mülkiyeti kendisine ilişkin taşınmazını 05/10/2013 başlangıç tarihli kira mukavelesi ile davalıya kiraya verdiğini, aylık kira bedelinin 1.000 TL olarak kararlaştırıldığını, davalı kiracı tarafından 2014 yılı Eylül, Ekim Kasım, Aralık ayı ile 2015 yılı Ocak ayı kira bedellerinin ödenmediğini öne sürdü.

Ödenmeyen toplam 5.000 TL kira alacağının tahsili için davalı aleyhine icra takibi başlatıldığını, davalının haksız ve berbat niyetli itirazı yüzünden takibin durduğunu ileri sürerek; itirazın iptali ile takibin devamına, davalının icra inkar tazminatına mahkum edilmesine karar verilmesini talep etti.

Davalı kiracı ise kiralanan konutun bulunduğu binanın art bahçesindeki duvardan büyük bir kaya kesiminin yuvarlanarak binaya düştüğünü, bu konuda belediye tarafından tutanak tutulduğunu lisana getirdi. Binada can güveliğinin bulunmadığının ve artık oturulamayacağının tespit edildiğini, binanın boşaltılarak mühürlendiğini, ardından davacı kiraya verenle yapılan görüşmeler sonucunda, artık fiili olarak dairede oturmanın mümkün olmadığından bahisle kontratın karşılıklı olarak feshedildiğini öne sürdü. Davalının, kiralananı mukavelede amaçlanan kullanıma uygun formda bulundurmakla yükümlü olduğunu, 2014 yılı Eylül ayına ait kira borcu dışında davacıya rastgele bir borcunun bulunmadığını savunarak, davanın reddini istedi.

Belgeye sunulan fotoğraflar incelendiğinde düşen kaya kesiminin kiralananın kullanımına mahzur olacak zorlayan sebep teşkil ettiğine dikkat çeken mahkeme; davacı kiraya verenin, kontrat müddetince kiralananı kullanıma elverişli durumda bulundurmakla yükümlü olduğuna, kiralananın davalı kiracıdan kaynaklanmayan nedenlerle kullanılamaz hale geldiği, davalının borca itirazında haklı olduğu gerekçesiyle, davanın reddine karar verildi. Karar, mühleti içinde davacı vekili tarafından temyiz edilince devreye Yargıtay 3. Hukuk Dairesi girdi.

Kararda şöyle denildi:

“Kira kontratı, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını yahut kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini üstlendiği mukaveledir. Tariften da anlaşılacağı üzere, kira kontratı her iki tarafa borç yükleyen kontrattır. Somut olayda, evrak ortasında bulunan kanıtlar dikkate alındığında, kiracıdan kaynaklanmayan, kiralananın kullanılmasına değerli ölçüde mani teşkil eden, sonradan ortaya çıkan zorlayıcı sebeple, davalı kiracı tarafından, kiralananın 01/10/2014 tarihinden itibaren kullanılmadığı, davalının 2014 Eylül ayına ilişkin kira borcunu kabul ettiği anlaşılmıştır. O halde, mahkemece, üstte açıklanan maddi ve türel olgular, davalının kabul beyanı, davacı kiraya verenin 01/10/2014 tarihinden itibaren kira alacağı talebinde bulunamayacağı dikkate alınarak; davalının kabul beyanı doğrultusunda davanın kısmen kabulüne karar verilmesi gerekirken, yanılgılı kıymetlendirme ile yazılı biçimde karar tesisi hakikat görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir. Kararın bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir.”

Kaynak: Yenişafak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir