Yargıtay: Binanın gördüğü zarardan kiracı değil, kiralayan sorumlu | Pelerin Kutusu | Bilim Sanat Yazılım Kitap Oyun Teknoloji Gündemi

Yargıtay: Binanın gördüğü zarardan kiracı değil, kiralayan sorumlu

Bursa’da apartmanın arka bahçesindeki kayalıklardan kopan kesim, bir daireye ziyan verdi.

Oturulamaz hale gelen daireden tahliye olan kiracı, ev sahibinin hakkında başlattığı icra takibiyle sarsıldı.

MAHKEMELİK OLDULAR

İcra takibine itiraz üzerine mahkemenin yolunu bu kere ev sahibi tuttu.

Davacı ev sahibi, mülkiyeti kendisine ilişkin taşınmazını 05/10/2013 başlangıç tarihli kira kontratı ile davalıya kiraya verdiğini, aylık kira bedelinin 1.000 TL olarak kararlaştırıldığını, davalı kiracı tarafından 2014 yılı Eylül, Ekim Kasım, Aralık ayı ile 2015 yılı Ocak ayı kira bedellerinin ödenmediğini öne sürdü.

Ödenmeyen toplam 5.000 TL kira alacağının tahsili için davalı aleyhine icra takibi başlatıldığını, davalının haksız ve makus niyetli itirazı yüzünden takibin durduğunu ileri sürerek; itirazın iptali ile takibin devamına, davalının icra inkar tazminatına mahkum edilmesine karar verilmesini talep etti.

Yargıtay: Binanın gördüğü zarardan kiracı değil, kiralayan sorumlu

BİNADA CAN GÜVENLİĞİ YOK

Davalı kiracı ise kiralanan konutun bulunduğu binanın art bahçesindeki duvardan büyük bir kaya modülünün yuvarlanarak binaya düştüğünü, bu konuda belediye tarafından tutanak tutulduğunu lisana getirdi. Binada can güveliğinin bulunmadığının ve artık oturulamayacağının tespit edildiğini, binanın boşaltılarak mühürlendiğini, ardından davacı kiraya verenle yapılan görüşmeler sonucunda, artık fiili olarak dairede oturmanın mümkün olmadığından bahisle kontratın karşılıklı olarak feshedildiğini öne sürdü.

Davalının, kiralananı kontratta amaçlanan kullanıma uygun biçimde bulundurmakla yükümlü olduğunu, 2014 yılı Eylül ayına ait kira borcu dışında davacıya rastgele bir borcunun bulunmadığını savunarak, davanın reddini istedi.

DEVREYE YARGITAY GİRDİ

Belgeye sunulan fotoğraflar incelendiğinde düşen kaya kesiminin kiralananın kullanımına mani olacak zorlayıcı sebep teşkil ettiğine dikkat çeken mahkeme; davacı kiraya verenin, kontrat mühletince kiralananı kullanıma elverişli durumda bulundurmakla yükümlü olduğuna, kiralananın davalı kiracıdan kaynaklanmayan nedenlerle kullanılamaz hale geldiği, davalının borca itirazında haklı olduğu gerekçesiyle, davanın reddine karar verildi. Karar, mühleti içinde davacı vekili tarafından temyiz edilince devreye Yargıtay 3. Hukuk Dairesi girdi.

Yargıtay: Binanın gördüğü zarardan kiracı değil, kiralayan sorumlu

Kararda şöyle denildi:

“KİRACIDAN KAYNAKLANMAYAN…”

“Kira kontratı, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını yahut kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini üstlendiği mukaveledir. Tariften da anlaşılacağı üzere, kira mukavelesi her iki tarafa borç yükleyen kontrattır.

Somut olayda, evrak ortasında bulunan kanıtlar dikkate alındığında, kiracıdan kaynaklanmayan, kiralananın kullanılmasına kıymetli ölçüde mahzur teşkil eden, sonradan ortaya çıkan zorlayıcı sebeple, davalı kiracı tarafından, kiralananın 01/10/2014 tarihinden itibaren kullanılmadığı, davalının 2014 eylül ayına ilişkin kira borcunu kabul ettiği anlaşılmıştır.

“KİRA ALACAĞI TALEBİNDE BULUNAMAZ”

O halde, mahkemece, üstte açıklanan maddi ve türel olgular, davalının kabul beyanı, davacı kiraya verenin 01/10/2014 tarihinden itibaren kira alacağı talebinde bulunamayacağı dikkate alınarak; davalının kabul beyanı doğrultusunda davanın kısmen kabulüne karar verilmesi gerekirken, yanılgılı kıymetlendirme ile yazılı formda karar tesisi yanlışsız görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir. Kararın bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir.”

Kaynak: EnsonHaber

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir