Yargı, bereketli topraklarda vagon fabrikası yapılmasına izin vermedi | Pelerin Kutusu | Bilim Sanat Yazılım Kitap Oyun Teknoloji Gündemi

Yargı, bereketli topraklarda vagon fabrikası yapılmasına izin vermedi

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi tarafından, vagon fabrikası kurulması gayesiyle, meskenleri, tarlaları, bahçeleri ve köyün merası dahi istimlak edilen mahalle sakinlerine sevindirici haber Eskişehir Yönetim Mahkemesi’nden geldi.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB), Eskişehir’in Hasanbey Mahallesi’nde kurulacak olan vagon fabrikası nedeniyle, içerisinde tarla, ev, bahçe hatta köy mera alanı dahil, 600 dönümlük birinci sınıf tarım yerine kamulaştırma kararı çıkarttı. Mahalle sakinleri mevzuyu yargıya taşıdı. Eskişehir Yönetim Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.

MAHALLE SAKİNLERİ YARGIYA TAŞIDI

EOSB, Erciyas Vagon’un 45 milyon Dolarlık, Eskişehir’e yapacağı yatırım için, Eskişehir’in en verimli topraklarının olduğu ve 1. sınıf tarım yeri olan Hasanbey Mahallesi’nde kamulaştırma yaptı.

Eskişehir’in birinci sınıf tarım yerlerinin bulunduğu Hasanbey Mahallesi’nde, EOSB tarafından kamulaştırması yapılan topraklara kurulması planlanan, 45 milyon dolarlık Erciyas Vagon’un yatırımına, mahalle sakinleri reaksiyon gösterdi. Tarla, ev, bahçe ve meralarının hem yok parasına kamulaştırılmasına hem de Eskişehir’in en verimli topraklarının bulunduğu yerlerini vermek istemeyen mahalle sakinleri mevzuyu yargıya taşıdı. Mahalle sakinleri hem kamulaştırma bedellerinin artırılması için dava açarken hem de projenin yürütmesinin durdurulması için Eskişehir Yönetim Mahkemesi’ne dava açtı.

YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI, MAHALLELİYİ SEVİNCE BOĞDU

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB), Eskişehir’in Hasanbey Mahallesi’nde kurulacak olan vagon fabrikası nedeniyle, içerisinde tarla, ev, bahçe hatta köy mera alanı dahil 600 dönümlük birinci sınıf tarım toprağına kamulaştırma kararı çıkarttı. Yatırımın yapılması planlanan arazinin birinci sınıf tarım alanı olduğu ve kamulaştırma nedeniyle mahalle sakinlerinin mevzuyu yargıya taşımasının akabinde yeni bir gelişme yaşandı. Eskişehir Yönetim Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vererek, 7 gün içerisinde Bursa Bölge Yönetim Mahkemesine itiraz yolunun da açılabileceğini duyurdu. Hasanbey Mahalle sakinleri, yargıtayın verdiği ‘yürütmeyi durdurma’ kararını sevinçle karşıladı.

“HUKUKA UYGUNLUK GÖRÜLMEMİŞTİR”

Eskişehir Yönetim Mahkemesi, Hasanbey Mahallesi’nde kamulaştırılan alanın iptali için açılan dava hakkında verdiği kararda şu tabirlere yer verdi:

“Mahkememizin 26/01/2022 tarihli orta kararı ile Eskişehir Tarım Vilayet Müdürlüğünden dava konusu taşınmazın 5403 sayılı kanunun 13. ve 14. Unsurları kapsamında olup olmadığı ve şayet bu kapsamda ise mevzuat uyarınca tarım dışı kullanım müsaadesinin alınıp alınmadığının sorulmuş olup, Eskişehir Valiliği Vilayet Tarım ve Orman Müdürlüğünün 3 Şubat 2022 tarihli karşılığında; Hasan Beyefendi Mahallesi 171 parsel numaralı taşınmazın 5403 sayılı kanunun 13. Unsur kapsamında değerlendirilen  sulu mutlak tarım yeri sınıfında olduğu, arşiv kayıtlarında tarım dışı müsaade alınmadığının görüldüğü bildirilmiştir. Buna nazaran dava konusu parselin organize sanayi bölgesi gelişme alanı hudutları içinde bulunduğundan bahisle Organize Sanayi Bölgesi ismine kamulaştırılabilmesi için 5403 sayılı kanunun 13. Unsuru kapsamında  tarım dışı kullanım müsaadesi alınması gerektiği açık olup, bu kapsamda alınmış bir müsaade olmadığından dava konusu süreçte hukuka uygunluk görülmemiştir.

Öte yandan dava konusu kararın uygulanmasıyla davacıların mülkiyet hakkını kullanımının kısıtlanacağı anlaşıldığından, somut uyuşmazlık açısından telafisi güç ziyanların oluşacağı açıktır. Açıklanan nedenlerle hukuka karşıtlığı açık olan dava konusu sürecin uygulanması halinde telafisi güç ziyanlar doğabileceğinden 2577 sayılı kanunun 27. Unsuru uyarınca teminat alınmaksızın dava sonuna kadar yürütmesinin durdurulmasına, kararın bildiriminden itibaren 7 gün içerisinde Bursa Bölge Yönetim Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere karar verildi.”

Kaynak: Sözcü

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.