‘Kömür maden sahalarına güneş paneli 6,9 milyon haneye elektrik ihtiyacını karşılar’ | Pelerin Kutusu | Bilim Sanat Yazılım Kitap Oyun Teknoloji Gündemi

‘Kömür maden sahalarına güneş paneli 6,9 milyon haneye elektrik ihtiyacını karşılar’

Kömürün Ötesinde Avrupa (Europe Beyond Coal), Avrupa İklim Aksiyon Ağı (CAN Europe), Greenpeace Akdeniz, WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Müdafaa Vakfı), İklim Değişikliği Siyaset ve Araştırma Derneği, 350.org, Ekosfer ve Yuva Derneği için Solar3GW tarafından hazırlanan rapora nazaran; ‘‘Kömür Alanlarının Güneş Potansiyeli’’ raporuna nazaran kömürlü termik santrallere kömür sağlayan açık maden ocakları güneş panelleri ile donatılırsa 6,9 milyon hanenin yıllık elektrik gereksinimi karşılanabilir. 

Kömürün Ötesinde Avrupa (Europe Beyond Coal), Avrupa İklim Hareket Ağı (CAN Europe), Greenpeace Akdeniz, WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Müdafaa Vakfı), İklim Değişikliği Siyaset ve Araştırma Derneği, 350.org, Ekosfer ve Yuva Derneği için Solar3GW tarafından hazırlanan raporda, Türkiye’de açık madencilik yapılan kömür alanlarında hayata geçirilebilecek güneş gücü şurası gücüne ve elektrik üretim potansiyeline dair bir ön tahlil yapıldı.

Çalışma kapsamında, toplam şurası gücü 10 bin 495 MW olan 22 kömürlü termik santrale kömür sağlayan açık maden ocağı hesaplamaya dahil edildi. Rapora nazaran, kömür alanları güneş panelleri ile donatılırsa 6,9 milyon hanenin yıllık elektrik gereksinimi karşılanabilir.

‘TÜRKİYE’NİN ÖNÜNDE BÜYÜK BİR FIRSAT VAR: KÖMÜR SAHALARI’

Türkiye’nin, net sıfır gayesine ulaşmak için 2030 yılına kadar kademeli kömürden çıkış planını bir an evvel hazırlaması, ekosistemi ve mahallî halkın taleplerini önceliklendirerek kömür alanlarındaki güneş potansiyelini değerlendirmesi önerildi. Raporda, “İklim krizi ile uğraş ve enerji bağımsızlığı için bir an evvel elektrik üretiminden kömürü çıkararak yenilenebilir enerji hissesini artırması gereken Türkiye’nin önünde büyük bir fırsat var: kömür alanları. Kömürlü termik santrallere bağlı çalışan açık madencilik alanları, hem kapladıkları alan prestijiyle güneş santrali kurulumuna elverişli, hem de trafo merkezleri ve iletim çizgilerine halihazırda ilişkili olduklarından güneş gücü dönüşümünde maliyet avantajına sahip” denilerek şu tekliflerde bulunuldu:

‘TÜRKİYE’NİN MEVCUT HEYETİ GÜCÜNÜ YÜZDE 170 ARTTIRIR’

  • 22 kömürlü termik santrale kömür sağlayan kömür alanlarına 13.189 MW şurası gücünde güneş enerji santrali kurulabilir. Bu, Türkiye’nin şu anki güneş konseyi gücünün (7815 MW) yüzde 170 artması demek.
  • Bu konseyi güçten üretilecek 19.079 GWh elektrik, 6,9 milyon hanenin yıllık elektrik muhtaçlığını karşılayabilir.
  • Yenilenebilir güneş gücü sayesinde yıllık 12,4 milyon ton CO2 emisyonunun önüne geçilebilir.
  • Bu yüksek güneş potansiyeli değerlendirilirken madencilikle bozulan toprakların tabiata yine kazandırılmasının mümkün olup olmadığı mevzuata uygun biçimde tespit edilmeli ve lokal halkın mülkiyet hakkı korunarak kararlara iştiraki sağlanmalı.
  • Türkiye taraf olduğu Paris Muahedesi’nin global sıcaklık artışlarını 1,5 derece ile sınırlama gayesine uygun olarak kömürden çıkış stratejisi oluşturmalı, mevcut kömürlü termik santraller için kapanma programı belirlenmeli.

RAPORLA İLGİLİ NE DEDİLER?

Kömürün Ötesinde Avrupa (Europe Beyond Coal) Kampanyacısı His Kutluay: Global sıcaklık artışlarını 1,5 derece ile sonlandırmak için en hızlı ve kıymetli adım kömürden çıkmak. Avrupa’da 23 ülke ya elektrik üretimlerinde kömürü çıkardı ya da kömürden çıkış kararıyla kendilerine bir yol haritası hazırladı.

Bu süreçte kullanılmaz haldeki eski kömür alanlarının güneş santrallerine çevrildiği örneklere giderek daha fazla rastlıyoruz. Raporumuzun  da ortaya koyduğu üzere Türkiye’de de kademeli kömürden çıkış planı kapsamında tekrar ekosistemlere kazandırılamayacak kömür alanları, yenilenebilir güce geçişte kıymetli bir fırsat yaratabilir.

Ekosfer Derneği İdare Şurası Üyesi Barış Eceçelik: Türkiye’nin bir yandan kömür santrallarını kapatması öte yandan da düşük karbonlu, yakıtta dışa bağımlılığı olmayan rüzgar ve güneş üzere enerji kaynaklarına geçmesi gerek.

Yalnızca kömür santrallarının alanlarını güneş santrallarına dönüştürülürse, 2021’de taşkömürü ve ithal kömürden üretilen elektriğin üçte birini yalnızca bu santrallar üretebilir.

Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Proje Sorumlusu Onur Akgül: Açık kömür madencilik yapılan alanların güneş gücü teknolojisine bırakılması, kısa mühletler içinde enerji dalının emisyonlarını düşürebilir ve bunu değerli ölçüde düşük maliyetlerle gerçekleştirebilir.

Bu süreçte, kömürden uzaklaşmayla halk sıhhatinde kaydedilecek hızlı düzgünleşme ve yeni doğal alan tahribatının önüne geçilecek olması ise başka kazanımlar. 2030’a kadar  kömürden çıkmak Türkiye için hayal değil.

Solar3GW İdare Şurası Lideri Bahadır Turhan: Mevcut termik santrallerin kömür alanları, güneş panelleri ile donatılabilecek kadar geniş ve çorak alanlar. Üstelik panellerin üreteceği elektriğin de şebekeye taşınması ve bağlanması için gerekli elektrik altyapısını barındırıyorlar.

WWF-Türkiye İklim ve Enerji Programı Müdürü Tanyeli Behiç Sabuncu: Kömürden elektrik üretimi gerek iklim, gerek halk sıhhatine tesiri gerekse ekonomik açıdan topluma ve tabiata ağır bedeller yüklüyor. Türkiye’nin toplam sera gazı salımının dörtte birinin kömürden kaynaklandığını biliyoruz. Kömürlü termik santrallerin neden olduğu hava kirliliğinin erken ölümlere yol açan sağlık sıkıntılarını tetiklediği de bir gerçek. Kömürden çıkışı hemen planlamalıyız.

 

Kaynak: Sözcü

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.