İstanbul Portföy'den Aydem açıklaması | Pelerin Kutusu | Bilim Sanat Yazılım Kitap Oyun Teknoloji Gündemi

İstanbul Portföy’den Aydem açıklaması

İstanbul Portföy’ün açıklamasında şu tabirler kullanıldı:

Katıldığımız halka arzlardan birisi 22/04/2021 tarihinde iştiraki sona eren ve birinci süreç görmeye 29/4/2021 tarihinde başlayan AYDEM Yenilenebilir Güç A.Ş. nin halka arzıdır.

Bu halka arza, yalnızca 2 adet hür yatırım fonumuz ile iştirak yapılmıştır.

Bu halka arzdan, 2 fonumuza 252,525 ve 2,525,250 adet olmak üzere toplam 2,777,775 hisse dağıtımı yapılmış olup, bu bilgiler halka arz konsorsiyum başkanları tarafından kamuoyuyla paylaşılmıştır.

Görüleceği üzere, halka arz ile piyasaya satışı yapılan 130 milyon adet AYDEM paydaşlık hissesinin, kurumumuz idaresinde olan fonlara düşen kısmı yalnızca 2,777,775 adettir ve toplam dağıtımın yalnızca %2,1’ine denk gelmektedir.

Mali olarak, halka arzın toplam bedeli 1,287,000,000 TL olup, İstanbul Portföy fonlarına düşen kısım ise 27,499,972 TL’dir.

AYDEM paydaşlık hissesinin sürece açıldığı birinci gün, Borsada fon portföylerinden bütün AYDEM paydaşlık hisseleri satılmıştır.

Bu halka arz alımlarından, yönetmekte olduğumuz fon portföyleri ziyan etmişlerdir.

Günlük süreçlerin ortasında, İkinci Özgür fon yöneticimiz, sehven yalnızca 130,000 adet hissenin satışını fazladan göndermiştir.

Kusurlu sürecin fark edilmesini takiben aracı kurumun bu süreci kusur portföyüne alması ile, fonda rastgele bir haksız çıkar oluşmamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 07/10/2021 tarih ve 2012/49 sayılı bülteninde kurumumuza karşı verilen idari para cezasına neden olan süreç büyüklüğü yalnızca 130,000 adet hisse olup, nakdî kıymeti, (29/4/2021 ortalama süreç fiyatı üzerinden) 1,206,400 TL’dir. 29/04/2021 tarihinde AYDEM tahtasında gerçekleşen süreç büyüklüğü 645,423,863 TL (69,534,089 pay) olup, AYDEM hisse tahtasında fon yöneticimiz tarafından sehven yapılan 130,000 hisselik fazladan satışın toplam süreç hacmine oranı yalnızca %0,19’dur.

AYDEM hisse tahtasında, fon portföylerimizdeki hisselerin satışı birinci süreç günü tamamlanmıştır.

Sonraki süreç günlerinde de hisse fiyatında düşüş devam etmiştir. 13/07/2021 tarihinde hisse fiyatının 5,96TLye kadar gerilediği görülmektedir. Anlaşılacağı üzere, AYDEM tahtasında fon portföylerimize
alınıp ziyanına satılan 2,777,775 hisse ile sehven fazladan satışı yapılan ve aracı kurum yanılgı portföyüne alınan 130,000 hissenin, 645 milyon hisse sürecin gerçekleştiği bir piyasada, hisse fiyatını düşürücü tesirde bulunmasının mümkün olamayacağı aşikardır.

Sonuç olarak; kesimimizin en kıymetli sermayesi insan faktörü olup, kasti olmayan insan yanlışı da bu daldaki olağan durumlardan birisi olarak kabul edilmektedir. Hayatın doğal akışında, bu daldaki her kurumda, her vakit bu tıp yanlışlı süreçler olabilmektedir. Üstteki bahse husus olan, hiçbir kastı olmayan kusurlu süreç ile ilgili Şirketimizin rastgele bir menfaat elde etmediğinin bir kere daha altını çizer, Şirket’imizin prestijini ve saygınlığını zedeleyen kişi ve kurumlara karşı hukuksal haklarımızı her türlü mecrada sonuna kadar savunacağımız konusunu sayın kamuoyuna sunarız.

Kaynak: Bloomberg HT

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir