Bilirkişiler ile tanıklara ödenecek ücretler belli oldu | Pelerin Kutusu | Bilim Sanat Yazılım Kitap Oyun Teknoloji Gündemi

Bilirkişiler ile tanıklara ödenecek ücretler belli oldu

İsimli ve idari yargı alanında yürütülen uzmanlık faaliyetine ait fiyatlar ile ceza muhakemesi sırasında cumhuriyet savcısı, mahkeme lideri yahut hâkim tarafından çağrılan şahitlere ödenecek fiyatlar belirlendi.

Adalet Bakanlığının Resmi Gazete’de yayımlanan “2022 Yılı Uzmanlık Minimum Fiyat Tarifesi” ile “2022 Yılı Tanıklık Fiyat Tarifesi” 1 Ocak’ta yürürlüğe girecek. Buna nazaran, uzmanlara icra ve iflas daireleri ile satış memurluklarında, sulh hukuk ve tüketici mahkemelerinde, icra hukuk ve icra mahkemelerinde görülen iş ve davalar ile cumhuriyet başsavcılıklarında yürütülen soruşturmalar 1290 lira ödenecek. Eksperler, sulh ceza hakimliklerinde görülen işler kapsamında da 290 lira alacak.

Asliye hukuk, asliye ceza, yönetim ve vergi mahkemelerindeki davalar ile buralarda görülen işlerle ilgili 480 lira alacak eksperlere, aile, iş ve kadastro mahkemelerindeki iş ve davalar için de 385 lira fiyat verilecek.

Uzmanlara, ağır ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 580 lira ödeme yapılacak.

Kamuoyunda “istinaf” olarak bilinen bölge adliye mahkemelerinde görülen dava ve işlere ait 610 lira fiyat verilecek olan uzmanlara, Yargıtay ile Danıştay’da birinci derece mahkemesi sıfatıyla görülen davalar ve işler için 770 lira ödeme yapılacak.

Görevlendirmeyi yapan merci, hayatın olağan akışına ve anayasal hak arama özgürlüğüne uygun olarak, eksperin vasfı yahut ilgili uzmanlık alanında uzman teminde yaşanan zahmeti, uyuşmazlığın niteliğini, evrak ve eklerinin kapsamını, görevlendirme yapılan yere gidilmesi için gereken süreyi, inceleme ve keşif için geçirilen süreyi dikkate alarak ödenecek fiyatı artırabilecek.

Öte yandan, görevlendirmeyi yapan merciler, işin mahiyetinin gerektirmesi halinde tarifede yazılı eksper fiyatlarını indirebilecek. Başka bir inceleme ve araştırmayı gerektirmeyen seri belgelerde işin mahiyetine nazaran tarifede yazılı eksper fiyatlarından görevlendirmeyi yapan merci tarafından uygun görülecek ölçüde indirim yapılabilecek.

Ek rapor için uzman fiyatı

Görevlendirme kararında belirlenen sorular dışında ayrıyeten bilgi talep edilmesi halinde talebin içeriğine nazaran uzmana, merci tarafından takdir edilecek ölçüde ek fiyat ödenebilecek.

Uzman raporundaki eksiklik yahut belirsizliğin giderilmesi ya da açıklığa kavuşturulmasını sağlamak için ek rapor istenmesi halinde ayrıyeten bir fiyat ödenmeyecek.

Görevlendirme kararında uzmandan cevaplaması istenilen soruların bir yahut birkaçının eksper tarafından cevaplanmaması nedeniyle ek rapor istenmesi halinde de ayrıyeten bir fiyat ödemesi yapılmayacak.

Eksperin ulaşım ve konaklama sarfiyatları ile raporun hazırlanması için yapılması gereken harcamalar dikkate alınarak uzmanın talebi ve görevlendirmeyi yapan mercinin uygun görmesi halinde, ileride ödenecek fiyattan mahsup edilmek kaydıyla avans ödemesi yapılabilecek.

Kaynak: T24

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir